Na światowych giełdach wystąpiły spadki cen kontraktów na zboża, przed zniżką uchroniła się jedynie kukurydza na paryskiej giełdzie Matif, która minimalnie podrożała. Z kolei amerykańska kukurydza potaniała o 1 proc. i to pomimo bardzo dobrych danych eksportowych. Według raportu w tygodniu kończącym się 7 lipca zamówienia wywozowe na amerykańska kukurydze wyniosły 1,356 mln t i wyraźnie przekroczyły oczekiwania analityków (0,8-1,2 mln t). Natomiast dane dla pszenicy rozczarowały. Tygodniowe zamówienia eksportowe wyniosły zaledwie 318 tys. t i były zdecydowanie poniżej dolnej granicy oczekiwań rynku (400-600 tys. t).

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 2,01 proc. (158,50 euro/t- 699 zł/t).
Wykres 1


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 1,06 proc. (154,96 USD/t- 615 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 0,14 proc. (173,75 euro/t- 766 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowe kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 0,96 proc. (142,61 USD/t- 566 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10