Pogarsza się sytuacja cenowa zbóż na światowych giełdach. Dużo lepsze zbiory pszenicy w Rosji (o czym pisałem w weekendowym komentarzu) oraz odblokowanie wysyłek morskich z Ukrainy ciążą na notowaniach surowców rolnych. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja w gospodarce chińskiej przekłada się na spadki cen surowców nie tylko rolnych ale i m.in. energetycznych (głównie ropy).

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na Matif potaniała o 2,3 proc. i wyniosła 332,00 euro/t (1558 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 31,5 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła o 2,7 proc. i wyniosła 327,75 euro/t (1538 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 49,30 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym potaniała o 1,8 proc. i kosztowała 288,80 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 3,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 2,5 proc. i wyniosła 240,54 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 8,2 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła 2,28 proc. (332,00 euro/t- 1558 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,84 proc. (288,80 USD/t- 1337 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 2,74 proc. (327,75 euro/t- 1538 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 2,51 proc. (240,54 USD/t- 1113 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10