Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na MATIF potaniała o 1,7 proc. i wyniosła 330,25 euro/t (1563 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 31,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła o 1,5 proc. i wyniosła 319,50 euro/t (1512 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 44,6 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym potaniała o 2,65 proc. i kosztowała 293,30 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 12,6 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,6 proc. i wyniosła 267,61 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 25,8 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła 1,71 proc. (330,25 euro/t - 1563 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 2,65 proc. (293,30 USD/t - 1385 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena spała o 1,54 proc. (319,50 euro/t - 1512 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,59 proc. (267,61 USD/t - 1263 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10