W mizernych nastrojach zakończył się pierwszy w nowym tygodniu dzień notowań zbóż na światowych giełdach. Zboża na paryskiej giełdzie straciły stosunkowo niewiele. Pszenica potaniała o jeden dopuszczalny przedział notowań, czyli ćwierć euro do 169 euro/t. natomiast kukurydza potaniała o 0,5 euro do 170 euro/t. Po zawirowaniach z końca stycznia (mocny spadek cen) notowania pod koniec ub. tygodnia powróciły w okolice 170 euro/t i utrzymują się na poziomach występujących od kilku tygodni.

Najwięcej straciła amerykańska pszenica. Po spadku o 1,8 proc. cena znalazła się blisko 5 USD poniżej ważnego poziomu 160 USD/t. Cena kukurydzy obniżyła się o 0,4 proc. do 143,2 USD/t. Poniedziałkowe spadki cen amerykańskich zbóż kontrastują z bardzo dobrymi danymi o tygodniowych załadunkach eksportowych.

W tygodniu kończącym się 2 lutego wywóz amerykańskiej pszenicy wyniósł 618 tys. t i był o 86 proc. wyższy niż tydzień wcześniej i o 54 proc. przewyższył eksport w porównywalnym tygodniu przed rokiem. Z kolei tygodniowe załadunki eksportowe amerykańskiej kukurydzy wyniosły 1,113 mln t (o 5 proc. wyższe niż przed tygodniem) i były aż blisko 2,5- krotnie wyższe niż w tym samym tygodniu roku poprzedniego. W czwartek ukaże się najnowszy miesięczny raport USDA na temat m.in. światowego bilansu zbóż.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,15 proc. (169,00 euro/t- 724 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,80 proc. (155,24 USD/t- 619 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,29 proc. (170,00 euro/t- 729 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,41 proc. (143,20 USD/t- 571 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10