W środę na światowych giełdach były kontynuowane spadki cen zbóż przed dzisiejszą publikacją najnowszego miesięcznego raportu USDA m.in. na temat światowego bilansu zbóż. Raport zostanie opublikowany o godz. 18- tej naszego czasu, tuz przed zamknięciem notowań na paryskiej giełdzie.

Wczorajszy dzień był ubogi w nowe informacje z rynku zbóż. Natomiast silna przecena ropy (o ok. 5 proc.) tylko wzmogła chęć sprzedaży kontraktów. Najbardziej potaniały zboża na CBoT- o 1-2 proc. Przypomnę, że ok. 40 proc. amerykańskiej kukurydzy przerabiana jest na bioetanol i ceny ropy na światowych rynkach oddziałują na notowania, szczególnie amerykańskiej kukurydzy.

Pszenica Matif, kontrakt majowy- cena spadła o 0,14 proc. (174,00 euro/t- 732 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,95 proc. (157,08 USD/t- 641 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena spadła 0,14 proc. (174,75 euro/t- 753 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,15 proc. (143,79 USD/t- 587 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10