Było to o 1/5 mniej niż w 2014 r. i 30 proc. mniej niż w rekordowym roku 2012, gdy wyniósł on w przeliczeniu 4,6 mld euro.

Głębszy niż w 2015 r. spadek dochodów brutto duńskich rolników nastąpił tylko podczas międzynarodowego kryzysu finansowego i gospodarczego w sezonie 2008/2009.

Według duńskiego urzędu statystycznego, spadek dochodów duńskich rolników w 2015 r. spowodowały przede wszystkim niższe przychody z produkcji zwierzęcej.

Dochody związane z hodowlą trzody chlewnej i zwierząt futerkowych spadły o ponad 10 proc., podczas gdy z tytułu produkcji wołowiny uległy tylko niewielkiej zmianie.