Warto nadmienić, że produkcja drobiu w ubiegłym roku szczególnie dynamicznie wzrosła w Polsce ( o 9 proc.) Niemczech (o 4 proc.), Holandii (o 2 proc.) oraz Hiszpanii (10 proc). Natomiast u pozostałych ważnych graczy, Wielkiej Brytanii oraz Francji, pozostała na niezmienionym poziomie. W przypadku Francji, lidera na rynku EU, miały na to duży wpływ kłopoty finansowe dwóch ważnych graczy na rynku drobiu.

W bieżącym roku kluczowe znaczenie dla rozwoju produkcji drobiu w UE będzie miała stabilizacja cen pasz na stosunkowo niskim poziomie oraz utrzymanie pod kontrolą ptasiej grypy, której ogniska wykryto w niektórych krajach członkowskich w 2014 r.

Czynnikiem wspierającym produkcję jest również stale rosnąca konsumpcja mięsa drobiowego. W 2015 r. przewiduje się, że spożycie mięsa drobiowego w UE wzrośnie przeciętnie o 0,7 proc. w skali roku. Tym samym udział drobiu w strukturze spożycia mięsa wrośnie, kosztem mięsa wieprzowego.

Patrząc na wymianę handlową, eksperci KE zaznaczają również, że drób z UE cieszy się rosnącym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych. W 2014 r. odnotowano 4-procentowy wzrost eksportu produktów drobiowych do poziomu 1,35 mln t. W tym coraz większą rolę wśród odbiorców unijnego surowca pełnią: Benin, RPA, Hongkong. Wzrost sprzedaży do RPA jest o tyle ciekawy, że władze tego kraju wprowadziły cła anty-dumpingowe na mięso drobiowe z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii. Sytuację tę wykorzystali pozostali unijny gracze, w tym głównie Belgia, Węgry, Francja oraz Hiszpania, którzy zwiększyli wolumen sprzedaży mięsa drobiowego na tym rynku.

W 2014 r. import drobiu do UE, po 6-procentowym spadku odnotowanym w 2013 r., ponownie wzrósł do poziomu 809 tys. t. Najważniejszym dostawcą mięsa drobiowego pozostaje nadal Brazylia, z 60 proc. udziałem w imporcie. Niemniej kraj ten eksportuje coraz mniej surowca do UE, zwiększając w tym samym sprzedaż do Chin, Japonii, Rosji oraz Wenezueli. W 2014 r. rosła rola Tajlandii jako eksportera solonego mięsa drobiowego. Warto niemniej zaznaczyć, że kraje te nie wykorzystują w pełni przysługujących im bezcłowych kontyngentów taryfowych.