Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała o 0,3 proc. i kosztowała 185,75 euro/t (818 zł/t) i jest o 12,2 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła o 0,4 proc. i wyniosła 166,25 euro/t (733 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 1,1 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym wczoraj potaniała o 1,2 proc. i kosztowała 191,34 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 9,6 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,5 proc. i wyniosła 130,61 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 7,8 proc. proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,27 proc. (185,75 euro/t - 818 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 1,23 proc. (191,34 USD/t - 713 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena spadła o 0,45 proc. (166,25 euro/t - 733 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 1,45 proc. (130,61 USD/t - 487 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10