Samowystarczalność UE pod względem zaopatrzenia w białko spadła z 80 do 77 proc., przy niższej dostępności pasz objętościowych, które częściowo zastąpioną importowaną kukurydzą.

Jak podaje Komisja Europejska, całkowita podaż pasz w UE spadła o 4 proc., czyli do 83 mln ton, ze względu na zmniejszenie liczebności stada bydła i trzody chlewnej. Są to jedne z najważniejszych ustaleń bilansu białka paszowego UE na przełomie 2018-2019.

Nieprzetworzona pasza, taka jak trawa i kukurydza na kiszonkę, pozostaje głównym źródłem białka paszowego, stanowiąc tym samym 42 proc. całkowitego wykorzystania paszy w krajach członkowskich UE. Z kolei produkcja mączki z nasion oleistych wzrosła w br. o 1 proc. tak samo, jak i roślin uprawnych (+1 proc.) w porównaniu z wynikami produkcji z 2018 r. Tym samym poziom ich produkcji w krajach UE osiągnął odpowiednio 26 proc. (mączki z nasion oleistych) i 23 proc. (rośliny uprawne) w 2019 r.

Podczas gdy UE jest w pełni samowystarczalna pod względem produkcji i wykorzystania pasz objętościowych, to produkuje jedynie 26 proc. mączki z nasion oleistych (głównie soi i mączki rzepakowej), która tylko częściowo zaspokaja popyt na tego rodzaju produkty w unijnym sektorze hodowlanym.