Trudniej będzie zaspokajać  zapotrzebowanie na to mięso szybko rosnące przede wszystkim w krajach azjatyckich.

Do spadku podaży wołowiny przyczyni się przede wszystkim zmniejszenie produkcji w USA i Australii na skutek suszy. Zmniejszenie podaży w tych krajach nie zostanie zrekompensowane przez wzrost produkcji w Brazylii i Indiach.

Mimo spadku produkcji, oczekiwany jest jednak wzrost światowego eksportu tych gatunków mięsa o prawie 2 proc. do 9,9 mln ton. Wiodącymi eksporterami będą Brazylia i Indie.