Po trwającym dwa dni wzroście cen kontraktów zbożowych na światowych giełdach, wczoraj notowania powróciły do spadków. Najwyraźniej wyczerpał się wpływ czynnika powodującego zwyżkę- gorsze od oczekiwań prognozy powierzchni zasiewów zbóż w USA.

Ceny zbóż na paryskiej giełdzie spadły już na otwarciu notowań i cały dzień utrzymywały się na minusach. Ostatecznie pszenica potaniała o 1 euro do 164 euro/t, a kukurydza o 0,75 euro do 171,5 euro/t.

Początkowo za oceanem zboża zyskiwały- szczególnie pszenica. Jednak im bliżej końca notowań tym ceny były coraz niższe. Nie pomogły dobre dane o tygodniowym eksporcie amerykańskich zbóż, ani gorsza kondycja pszenicy ozimej niż przed rokiem. W stanie dobrym i doskonałym jest 51 proc. amerykańskich plantacji- przed rokiem było to 59 proc.

W tygodniu kończącym się 30 marca br. wywóz eksportowy pszenicy w USA wyniósł 560 tys. t i był o 2,6 proc. wyższy niż tydzień wcześniej i aż 71 proc. wyższy niż w podobnym tygodniu przed rokiem. Od początku sezonu (1 czerwca) wyeksportowana z USA 21,8 mln t ziarna- o 30 proc. więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu.

Eksport kukurydzy w ostatnim tygodniu wyniósł 1,48 mln t i był o 5,7 proc. niższy niż w poprzednim tygodniu i o 36 proc. wyższy w porównaniu z podobnym tygodniem ub.r.. Od początku sezonu wywieziono z USA 33,3 mln t ziarna- aż o 70 proc. więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu.


Pszenica Matif, kontrakt majowy- cena spadła o 0,61 proc. (164,00 euro/t- 697 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 0,18 proc. (156,89 USD/t- 626 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena spadła o 0,44 proc. (171,50 euro/t- 729 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 1,29 proc. (142,91 USD/t- 570 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10