W piątek notowania amerykańskiej pszenicy ponownie nie zdołały pokonać granicy 160 USD/t i cena spadła o 1,0 proc. do 158,1 USD/t. W tym roku była to już trzecia nieudana próba pokonania ważnego poziomu oporu. Jednak cena jest na tyle blisko, że w każdej chwili może dojść do kolejnego- tym razem udanego testu. Przez ostatni tydzień notowania pszenicy na CBoT wzrosły o 2,3 proc. Kukurydza w Chicago w piątek potaniała o 0,6 proc., a w ujęciu tygodniowym cena wzrosła o 0,8 proc.

Z kolei cena pszenicy na Matif po szybkim powrocie do 170 euro/t (środa/czwartek) w piątek potaniała o 0,75 euro do 169,25 euro/t. W sumie w ujęciu tygodniowym cena spadła o 0,1 proc. Jako jedyna w piątek podrożała kukurydza na giełdzie w Paryżu o 0,1 proc. do 170,5 euro/t. Jednak przez tydzień notowania obniżyły się o 0,4 proc. Słabsze- w stosunku do giełdy w Chicago- tygodniowe notowania zbóż w Paryżu w dużym stopniu wynikały z kolejnego osłabienia dolara do euro (w piątek 1,078 euro/USD)- o ok. 1 proc. przez ostatnie pięć dni.

Urząd statystyczny Kanady podał zapasy pszenicy na 31.12 2016 r. Były one wyższe o 17 proc. w porównaniu z końcem grudnia 2015 r. i wyniosły 25 mln t.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,44 proc. (169,25 euro/t- 727 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,98 proc. (158,09 USD/t- 633 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,15 proc. (170,50 euro/t- 732 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,61 proc. (143,79 USD/t- 575 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10