Powodem spadków cen były przeciągające się przepychanki pomiędzy demokratami i republikanami w USA na temat rozwiązania kwestii długu publicznego. Ostatecznie, pomimo zawarcia dość chwiejnego ale jednak porozumienia, agencja raitingowa S&P obniżyła pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych wiarygodność kredytową z AAA do AA+. To co się wydarzyło później było w dużej mierze psychologiczną reakcją- skutek paniczna wyprzedaż aktywów. Rynki finansowe są obecnie bardzo rozchwiane. Trudno przewidzieć co się wydarzy w najbliższej przyszłości.

Po raz kolejny ceny rzepaku na giełdzie paryskiej spadły dość znacznie o 4,18 proc. Listopadowe kontrakty terminowe osiągnęły wartość 406,50 Euro/t (08.08.11). Od szczytu 27 maja br., to już obniżka notowań o 15,6 proc.
Notowania kontraktów listopadowych na kukurydzę na giełdzie paryskiej spadły w tym okresie symbolicznie o 0,13 proc. do 199,50 Euro/t. Niewielka obniżka cen wystąpiła również w Chicago. Kontrakty wrześniowe spadły o 0,52 proc. do ok. 265,85 USD/t.
Ceny kontraktów listopadowych pszenicy spadły nieznacznie do poziomu 190,25 Euro/t w dniu 08.08.11 (giełda Matif), czyli o 0,52 proc. w ciągu dwóch tygodni. Znacznie większy spadek dotknął pszenicę na giełdzie w Chicago. Kontrakty wrześniowe w tym samym czasie potaniały o 4,65 proc. do poziomu ok. 241,36 USD/t.

Perturbacje na rynkach finansowych nie ominęły złotego. Notowania naszej waluty wyraźnie spadły. Szczególnie w stosunku do franka szwajcarskiego. W ciągu ostatnich dwóch tygodni CHF podrożał o 9,19 proc. Kontrakty terminowe na GPW osiągnęły wartość 3,7647 PLN za 1 CHF. Przez ostatnie trze miesiące złoty stracił do tej waluty ponad 20 proc.! Na załączonym wykresie widać wyraźne przyspieszenie wzrostu kursu w ostatnim czasie. Z reguły oznacza to bliski koniec trendu wzrostowego, jednak nie da się prognozować zasięgu wzrostu, szczególnie, że są to historycznie najwyższe notowania CHF/ PLN. Mniejszy wzrost zanotowały futures na Euro i USD. Kontrakty wrześniowe na USD wzrosły o 2,29 proc. do 2,8512 PLN za 1 USD (08.08.11). Euro podrożało o 2,15 proc. do 4,0780 zł. Dopóki nie uspokoi się sytuacja na rynku globalnym, dopóty należy się spodziewać znacznej zmienności notowań naszej waluty.