Ze względu na coraz poważniejsze wyzwania i niskie ceny rynkowe w UE, przewodniczący Cogeca, na Biznes Forum Prezydencji Cogeca zwrócił uwagę na znaczenie innowacyjności w spółdzielniach, dodawanie wartości do produktów i podążanie za tendencjami konsumenckimi.

Przewodniczący przemawiając w czasie wydarzenia, powiedział, że stawiamy czoła wielu wyzwaniom, od zmian klimatu poczynając, poprzez wahania na rynkach, coraz większe wymagania konsumentów, inwestycje w nowe produkty, aż po zwiększenie produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów, by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na żywność.

By sprostać tym wyzwaniom, spółdzielnie muszą tworzyć wartość dodaną produktów, co jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, by spełnić oczekiwania konsumentów. Należy tworzyć nowe, innowacyjne produkty, odpowiadające krótko- i długoterminowym tendencjom konsumenckim, by trafić na rynek.

Duże znaczenie ma także znalezienie nowych rynków zbytu dla naszych towarów wysokiej jakości – dodali producenci spółdzielcy, którzy również wzięli udział w wydarzeniu. Położyli oni nacisk na pozycjonowanie i wyróżnianie produktów na rynku, zwracając uwagę na przykład na innowacyjne opakowania, etykiety, budowanie świadomości marki, jakość i wysokie normy produkcji. Odpowiednie planowanie, idące ramię w ramię z analizą ryzyka rynkowego ma duże znaczenie. Przedstawiono jeden udany przykład, obejmujący stworzenie gotowych sałatek, które stały się tak popularne we Francji, że trafiły również do Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa.

Dyskusje te wpisują się w nieustającą pracę na rzecz rozwoju spółdzielczości. Tworzenie sieci kontaktów stanowi część tego procesu.