Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zbóż, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów roślinnych i cukru.

Styczniowy wskaźnik średnich cen żywności FAO spadł dla wszystkich grup towarowych i wyniósł 150,4 punktu, czyli o 1,9 proc. mniej niż w grudniu 2015 r. Rok temu wskaźnik ten był wyższy o 16 proc.

Za główne przyczyny spadku wskaźnika FAO uznaje: wystarczającą podaż żywności, spowolnienie gospodarki oraz wzmocnienie kursu dolara.

Średni wskaźnik cen zbóż FAO spadł w styczniu, o 149,1, czyli o 2,5 punktu, albo 1,7 proc. Powodem były duże zapasy światowe zbóż, większa konkurencja na rynkach eksportowych i silny dolar. Czynniki te miały wpływ przede wszystkim na ceny pszenicy i kukurydzy na rynkach międzynarodowych. Ceny kukurydzy w USA są na najniższym od lat poziomie.

Średni wskaźnik cen mięsa FAO wyniósł 148,3 punktu i był o 1,1 punktu, albo 1,7 proc. niższy od grudniowego. Ceny mięs spadły z wyjątkiem wieprzowiny. Spadek cen mięsa owczego wynika z największego natężenia produkcji w Oceanii. Spadek cen drobiu spowodowany był niskim popytem.

Średni wskaźnik cen wyrobów mleczarskich FAO w styczniu wyniósł 145,1 punktu i był o 4,4 punktu, albo 3 proc. niższy niż w grudniu. Na spadek wskaźnika wpłynęła duża produkcja w UE, zapasy w Oceanii i słaby popyt. Największy wpływ na spadek cen ma mleko w proszku.

Średni wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wyniósł 139,1 punktu, czyli o 2,4 punktu, albo 1,7 proc. mniej niż w styczniu. Przyczyniły się do tego przede wszystkim niskie ceny oleju sojowego i prognoza dużych zapasów soi. Ceny oleju palmowego były stabilne.

Średni wskaźnik cen cukru FAO w styczniu wyniósł 199,4 punktu, czyli o 8,4 punktu, albo 4,1 proc. mniej niż w grudniu. Spadek spowodowany jest przede wszystkim lepszymi prognozami zbiorów w Brazylii - wiodącego producenta i eksportera. Nie są w stanie odwrócić tego perspektywy niższej produkcji cukru w Indiach, Tajlandii, RPA i Chin.