Po kilku miesiącach spadków cen surowców rolnych, w ostatnich czterech tygodniach nastąpiło odreagowanie. Jednak wzrosty cen (poza nielicznymi wyjątkami - soja, rzepak) od osiągniętych latem dołków były dość mizerne (załączone wykresy). Przyczyną wcześniejszych silnych zniżek, jak i wspomnianych dość mizernych ostatnio wzrostów były - najpierw prognozy, a następie faktycznie osiągane rekordowe zbiory poszczególnych surowców rolnych w skali globalnej. Z miesiąca na miesiąc ośrodki analityczne podnosiły swoje wcześniejsze prognozy zbiorów.

Podobnie było i w ostatnim czasie, o czym można przeczytać poniżej.

Skala spadków cen towarów rolnych osiągnięta od początku 2013 r. jest już w większości przypadków wyższa od ubiegłorocznych wzrostów (załączone tabele). Szczególnie dotkliwej przecenie uległa kukurydza po obu stronach Atlantyku (29-34 proc.) i pszenica na giełdzie w Paryżu (ponad 25 proc.). Na tym tle zupełnie dobrze prezentują się notowania soi w Chicago, która potaniała niespełna 3 proc.

Zboża

W sierpniowej prognozie Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przewiduje światową produkcję pszenicy w sezonie 2013/14 w rekordowej wysokości 710 mln ton (o 7,6 proc. więcej w stosunku do poprzedniego sezonu).

Było to kolejne zwiększenie prognozy w ostatnich miesiącach. W czerwcu oczekiwano zbiorów pszenicy w wysokości 702 mln ton, natomiast w lipcu 704 mln ton. Podobne przeszacowania w górę dotyczą wszystkich zbóż.

Globalna produkcja zbóż zwiększy się o 7,7 proc. do rekordowych 2 492 mln ton (z ryżem). Jest to o 13 mln więcej niż oczekiwano w lipcu.

Z kolei Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC - ang. International Grains Council) w prognozie z 30 sierpnia zwiększyła oczekiwaną produkcję zbóż w sezonie obecnym o 9 mln ton, w tym o 4 mln ton pszenicy w stosunku do prognozy z 1 sierpnia. FAO prognozuje światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w 2013/14 w wysokości 1 929 mln t, czyli o 8 proc. (143 mln t) więcej niż w poprzednim sezonie. Produkcja pszenicy ma wynieść 691 mln ton, tj. o blisko 6 proc. (37 mln ton) więcej niż przed rokiem.

Strategie Grains (SG) natomiast prognozuje produkcję pszenicy w Unii Europejskiej w wysokości 142,3 mln ton (wobec 141,6 mln ton w poprzedniej prognozie). Będzie to najwyższy poziom produkcji tego ziarna w UE od 5 lat.

W opublikowanym 12 sierpnia br.

raporcie, USDA zwiększyła prognozę globalnej produkcji zbóż (z ryżem) z 2428,93 mln ton szacowanych przed miesiącem do 2431,20 mln ton. Produkcja w bieżącym sezonie ma być o 179,23 mln ton wyższa niż w 2012/13 (wzrost o 8 proc.). Zapasy końcowe zbóż mają wynieść 467,08 mln ton (wzrost o 5 mln ton w stosunku do sierpniowej prognozy).

USDA zwiększyła prognozę światowych zbiorów pszenicy do rekordowego poziomu 708,89 mln ton (705,38 mln ton przed miesiącem). Produkcja będzie wyższa o 53,69 mln ton w stosunku do poprzedniego sezonu (o 8,2 proc.). Wzrost prognoz globalnych zbiorów w stosunku do sierpniowych przewidywań jest zasługą wyższej produkcji w UE (o 1,5 mln ton 142,9 mln ton), w Kanadzie o 2 mln ton do 31,5 mln ton i na Ukrainie o 0,5 mln ton do 22 mln ton. Zapasy końcowe pszenicy na świecie mają wynieść 176,28 mln ton (172,99 mln ton przed miesiącem). Nieznacznie zmniejszono światową produkcję kukurydzy z 957,15 mln ton przed miesiącem do 956,67 mln ton obecnie. Większe zmiany dotyczą USA - wzrost prognoz o 2 mln ton do 351,64 mln ton i spadek produkcji w Argentynie z 27 mln ton do 26 mln ton. Zapasy końcowe mają wzrosnąć ze 150,17 mln ton prognozowanych przed miesiącem do 151,17 mln ton.

Oleiste

Według prognoz Oil World (OW) z końca sierpnia br., światowe zbiory rzepaku i canoli w sezonie 2013/14 będą rekordowe i wyniosą 64,8 mln ton (o 2,3 mln ton więcej niż w sezonie poprzednim). W Unii Europejskiej produkcja zwiększy się o 1,4 mln ton w stosunku do poprzedniego sezonu i wyniesie 20,8 mln ton (wzrost o 7 proc.). OW oczekuje większych zbiorów m.in. w Niemczech 5,8 mln ton (o 1 mln ton więcej) i w Polsce 2,5 mln ton (wzrost o 0,5 mln ton). Należy odnotować pogorszenie zbiorów we Francji do 4,65 mln ton (0,85 mln ton mniej niż przed rokiem. Produkcja canoli w Kanadzie wzrośnie o 6 proc. i wyniesie 14,8 mln t (wobec 13,9 mln ton przed rokiem). Na Ukrainie prognozowany jest wzrost produkcji z 1,3 mln ton do 2,2 mln ton, a w Rosji z około 1 mln ton do 1,4 mln ton. Globalne zapasy rzepaku na koniec obecnego sezonu osiągną poziom 6,6 mln ton, tj. o 1,5 mln ton więcej niż na koniec poprzedniego sezonu.

FAO w raporcie z końca sierpnia prognozuje zbiory soi w sezonie 2013/14 na rekordowym poziomie 284 mln ton.

Będzie to o 7 proc. więcej niż w minionym sezonie, dzięki głównie bardzo dobrym zbiorom w Argentynie, Brazylii i Indiach.

Zużycie soi wzrośnie o 3,8 proc. do 278 mln ton. Zapasy końcowe wzrosną z 25 mln ton do 31 mln ton (o 25 proc.).

Według raportu USDA z 12 sierpnia, światowa produkcja oleistych wzrośnie do 495,12 mln ton (wobec 493,08 mln ton prognozowanych przed miesiącem). Zapasy końcowe mają wynieść 81,23 mln ton (80,74 mln ton w raporcie sierpniowym).

W ujęciu globalnym przewidywane zbiory soi pozostały na zbliżonym poziomie do prognoz sierpniowych i wyniosły 281,66 mln ton (wobec 281,72 mln ton). Zapasy końcowe spadną do 71,54 mln ton (z 72,27 mln ton szacowanych przed miesiącem).

USDA zmniejszyła o blisko 3 mln ton prognozę zbiorów amerykańskiej soi z 88,6 mln ton w sierpniu do 85,71 mln ton obecnie.

Jednocześnie podniosła wysokość oczekiwanych zbiorów w Brazylii do rekordowych 88 mln ton (85 mln ton w sierpniu).

W Chinach, z powodu nadmiernych opadów deszczu plony soi mają być najniższe od sezony 1992/93 i wyniosą 12,2 mln ton (wobec 12,5 mln ton prognozowane przed miesiącem). W ujęciu globalnym oleistych, mniejsze zapasy końcowe soi będą zrównoważone głównie wzrostem zapasów rzepaku.

Pszenica. Trend długoterminowy spadkowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy spadkowy (3-9 mies.), krótkoterminowy (do 3 mies.) spadkowy.

W ostatnim miesiącu poprawiła się nieco sytuacja techniczna na wykresie pszenicy notowanej na giełdzie w Paryżu.

Po wzroście cen w drugiej połowie sierpnia, notowania utrzymują się znacznie wyżej od osiągniętego dołka.

Gorsza sytuacja panuje w przypadku pszenicy notowanej na CBOT. Wzrost ceny z drugiej połowy sierpnia został już zniwelowany, a we wrześniu nawet nieznacznie pokonany wcześniejszy dołek notowań.

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy, średnioterminowy i krótkoterminowy spadkowy. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. Sytuacja techniczna analogiczna do pszenicy. W Paryżu na Matif do dołka z sierpnia brakuje jeszcze trochę euro, natomiast w Chicago został wyznaczony nowy dołek notowań.

Oleiste: Rzepak - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Soja- trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Canola - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

W ostatnich sześciu tygodniach mieliśmy do czynienia ze znacznym wzrostem cen oleistych. Skala wzrostów i ich długość pozwoliły na zmianę trendu krótkoterminowego ze spadkowego na wzrostowy. W tej chwili trudno przesądzić, czy jest szansa na kontynuowanie wzrostów, czy raczej czeka nas powrót do tendencji spadkowej.