Pod koniec minionego roku zapasy w Polsce były na rekordowo wysokim poziomie, o 2,4 proc. wyższe niż w grudniu 2014 r. i o 21 proc. wyższe niż w tym samym czasie w 2013 r. W sumie, w grudniu ub.r. w naszym kraju przechowywano 1,5 mln t. jabłek.

Na rodzimy wysoki stan zapasów wpływ miały dobre zbiory jabłek w naszym kraju. W ostatnim sezonie zebrano 3,15 mln t., w 2014 .r było to 3,195 mln t. Nie bez znaczenia był spadek eksportu, który tylko w pierwszym półroczu zmniejszył się 27 proc. i wyniósł 599,3 tys. t. Obniżka wielkości eksportu spowodowana była głównie nałożeniem rosyjskiego embarga, zmniejszyła się także sprzedaż do przetwórstwa.

Wysoki stan zapasów odnotowały w tym czasie także Włochy, gdzie przechowywano 1,49 mln t., choć w skali roku grudniowe zapasy jabłek były niższe o 7,1 proc. Wzrost rezerw wykazały Francja o 14,8 proc. do 626 tys. t. i Czechy o 12 proc. do 56 tys. t. W Niemczech przechowywano 385 tys. t i jest to o 8,5 proc. mniej niż rok wcześniej, w Hiszpanii do 201 tys. t. co stanowi zniżkę w skali roku o 11,4 proc.

Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek WAPA podało, że stan zapasów jabłek w unijnych magazynach na początku grudnia 2015 r. wynosił ok. 5 mln t. i był o 1,4 proc. niższy w porównaniu z zeszłorocznym rekordem 5,12 mln t.

Najwięcej w unijnych magazynach przechowywano jabłek odmiany Golden Delicious, w sumie 1,32 mln t., z czego 705 tys. t. we Włoszech. Kolejną wymienianą odmianą jest Idareda – 419 tys. t., dalej Gala – 416 tys. t. i Jonagold – 350 tys. t. W polskich magazynach dominował Idared , w sumie 370 tys. t. i na ten okres były to najwyższe zapasy tej odmiany w całej UE.

Unijne zapasy gruszek na początek grudnia 2015 r. oceniono na 985,3 tys. t. i były one o 8,9 proc. wyższe niż rok wcześniej, ale o 1 proc. niższe niż przed dwoma laty. Najwyższy poziom zapasów 392 tys. t. zarejestrowano we Włoszech i jest to o 18,4 proc. więcej niż grudniu 2014 r. Dalej wskazano Belgię z ilością do 270 tys. t., co stanowi wzrost o 10 proc względem roku wcześniejszego oraz Holandię – do 188 tys. t., wzrost o 0,5 proc.

Zapasy gruszek zwiększyły się również w pozostałych państwach członkowskich z wyjątkiem Hiszpanii, która odnotowała ich spadek o 27 proc. do 70 tys. t. W Polsce zapasy tych owoców wzrosły o ponad dwie trzecie do 23 tys. t.. Wśród odmian w unijnych magazynach gruszek dominowała Konferencja, w sumie 565 tys. t. co oznacza większy zapas tej odmiany o 7,3 proc niż w grudniu 2014 r.