Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja 2015 r. przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że stan zasiewów upraw rzepaku jest nieznacznie gorszy od ubiegłorocznego.

Stan plantacji rzepaku i rzepiku ozimego oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, czyli o 0,2 stopnia niżej niż przed rokiem (stopień ''5'' oznacza stan bardzo dobry, ''4'' - dobry, ''3'' - dostateczny, ''2''- słaby, ''1'' zły, klęskowy). Najlepszy był stan plantacji w województwie podkarpackim (oceniany na 4,0 stopnie), a najsłabszy w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim - 3,7 stopnia.

Stan zasiewów rzepaku i rzepiku ozimego w 12 województwach oceniono, jako gorszy od ubiegłorocznego (największą różnicę w ocenie stanu upraw rzepaku i rzepiku ozimego w porównaniu z oceną ubiegłoroczną wykazały województwa: łódzkie i śląskie). Jedynie w województwie mazowieckim ocena plantacji rzepaku i rzepiku ozimego była wyższa od oceny z wiosny ubiegłego roku, natomiast w województwach: podlaskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim stan plantacji oceniono na poziomie ubiegłorocznym.

Stan plantacji rzepaku i rzepiku jarego oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, czyli o 0,1 stopnia niżej niż przed rokiem.

GUS szacuje, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku łącznie ozimego i jarego wyniesie w br. około 0,8 mln ha, tj. o ponad 13 proc. mniej niż w 2014 r. Z kolei, według Sparksa, areał zbiorów rzepaku ogółem w 2015 roku będzie większy od szacunków GUS i wyniesie około 890 tys. ha (-5 proc. rok do roku), z tego 825 tys. ha przypadnie na rzepak ozimy i 65 tys. ha na rzepak jary.