Z czego:

Jęczmień jary zasiano na powierzchni 177,3 tys. hektarów lub 2,3 proc. prognozowanej powierzchni, pszenicę jarą na 3,7 tys. hektarów.

W gospodarstwach na terenie Krasnodaru i Republiki Czeczeńskiej siew buraków cukrowych przeprowadzono na powierzchni 4,5 tys. hektarów, czyli 0,4 proc. prognozowanej powierzchni.

W gospodarstwach Czeczeńskiej Republiki rzepak jary zasiano na powierzchni 730 hektarów.

Sadzenie wczesnych ziemniaków w gospodarstwach rolnych w regionie Astrachania, Republiki Inguszetii i Republice Adygei przeprowadzono na powierzchni 1 tys. hektarów, czyli 0,1 proc. prognozowanego obszaru (w tym samym czasie w 2018 r. - 0,9 tys. hektarów).

Wysiew wczesnych warzyw na terytorium Krasnodaru, Rostowa i Astrachania, republik Krymu i Adygei przeprowadzono na powierzchni 4,3 tys. hektarów lub 0,8 proc. prognozowanego obszaru (w 2018 r. - 3,2 tys. hektarów).