SRiW RP poinformowało o tym na konferencji prasowej.

W ocenie stowarzyszenia działania te pozwolą na wypracowanie wieloletniego programu odbudowy tego sektora i w dalszej perspektywie odzyskanie pozycji czołowego producenta mięsa czerwonego w Europie i na świecie. Przykładem może być sukces branży drobiarskiej.

Według SRiW RP, bez natychmiastowych działań naprawczych w branży mięsa czerwonego zostanie zaprzepaszczona szansa na odzyskanie przez Polskę czołowej pozycji w produkcji mięsa czerwonego.

Od prawie 100 lat produkcja i przetwórstwo mięsa czerwonego było jedną z najbardziej dochodowych gałęzi polskiego rolnictwa. Głęboki kryzys w ostatnich latach spotęgowany wystąpieniem ASF na terenie Polski wymaga podjęcia natychmiastowych działań w celu odbudowy tak ważnego kierunku produkcji.

Jak powiedział Janusz Rodziewicz prezes Zarządu SRiW RP, stowarzyszenie wyraża pełne poparcie dla stanowiska KRIR odnośnie przeanalizowania struktury właścicielskiej sektora branży mięsnej w Polsce.

Niezbędna jest analiza całej produkcji zwierzęcej obejmująca m.in.:

strukturę gospodarstw hodowlanych zarodowych i towarowych,

analizę rynku pasz,

integrację poziomą i pionową hodowców i przetwórców,

strukturę przemysłu mięsnego,

obrót towarowy na rynkach krajowych i międzynarodowych.

SRiW RP wyraziło gotowość do współpracy z ministrem rolnictwa w kwestiach związanych z branżą.