Prognozowany jest spadek 1,2 miliona ton do 138,6 miliona ton, czyli o 5,1 proc. w porównaniu do 146,0 mln ton w kampanii 2019 r. Eksperci przewidują za to znacznie większe zbiory u UE w porównaniu z 2019 r. dla kukurydzy (67,3 mln ton + 6,0 proc.), żyta (8,8 mln t, + 8,6 proc.) i pszenicy twardej (7,9 mln ton, + 5,3 proc.).Produkcja jęczmienia powinna wzrosnąć tylko o 0,5 proc. do 62,5 mln ton. 

Według raportu wraz z większą podażą zbóż paszowych i kukurydzy na całym świecie oraz przy utrzymujących się sprzyjających warunkach pogodowych, 82 milionach ton rosyjskiej pszenicy i pomimo mniejszych zbiorów pszenicy w UE w 2020, ceny pszenicy mogą spaść w okresie lata i jesieni. Ceny wzrosną jednak ponownie wzrosną zimą 2020/2021, ponieważ zapasy pszenicy u głównych eksporterów są niskie, a popyt globalny silny. Ceny pszenicy starych upraw powinny być w stanie utrzymać grunt na wiosnę.

Prognoza eksportu pszenicy z UE w bieżącym sezonie 2019/2020 została ponownie skorygowana w górę o 100 tys. ton do 30,6 mln t.

Raport Stratégie Grains zawiera dane dla UE, w tym dla Wielkiej Brytanii w 2020 roku, czyli przejściowym po brexicie.