Zaowocowało to chociażby podniesieniem w ostatnim raporcie USDA prognozy eksportu pszenicy z obszaru Unii Europejskiej o kolejne 0,5 mln t do 31,5 mln t w tym sezonie, co tylko umacnia UE jako lidera światowego eksportu tego ziarna (pierwszy raz w historii).

Pojawiły się pierwsze wstępne prognozy produkcji zbóż i oleistych w nadchodzącym sezonie. Zapowiadane zbiory na świecie mają być niższe o 2-5 proc. w przypadku pszenicy, kukurydzy i rzepaku. Natomiast w UE-28 spadek produkcji ma być znacznie większy - od 4,5 proc. pszenicy do nawet 12 proc. w przypadku rzepaku (czyt. poniżej). Wydaje się, że to jest drugi czynnik, który wpływał na lepsze zachowanie się cen surowców rolnych w Europie.

Na początku kwietnia pojawi się pierwszy raport po zimie o kondycji plantacji pszenicy ozimej w USA. Biorąc pod uwagę fakt, że zima w USA w tym roku była ostra (już w listopadzie ub.r. silne mrozy bez wystarczającej okrywy śnieżnej), dane mogą zaskoczyć i wpłynąć na znaczną zmienność cen tego ziarna na światowych giełdach.

ZBOŻA

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w raporcie opublikowanym 26 lutego br. podniosła prognozę globalnej produkcji zbóż w obecnym sezonie 2014/15 do historycznie rekordowego poziomu 2 006 mln t (2 002 mln t w prognozie z lutego i 2 001 mln t w sezonie poprzednim). Jednocześnie podniesiono globalną prognozę zużycia, w związku z tym oczekiwane zapasy końcowe mają spaść w stosunku do raportu styczniowego o 1 mln t, do 431 mln t. O 2 mln t podwyższono prognozę światowych zbiorów pszenicy, do rekordowego poziomu 719 mln t. Wzrost oczekiwań produkcji dotyczy Argentyny (o 1,4 mln t, do 13,9 mln t), Australii (o 0,4 mln t, do 23,6 mln t), Kazachstanu (o 0,5 mln t, do 13,0 mln t) i Ukrainy (o 0,7 mln t, do 24,78 mln t). Zmniejszono natomiast szacunki zbiorów w Rosji (o 1 mln t, do 59 mln t) i w UE (o 0,1 mln t, do 154,9 mln t). Zapasy końcowe pszenicy mają osiągnąć 197 mln t (wzrost o 1 mln t wobec prognozy styczniowej). Na niezmienionym (również rekordowym) poziomie ze stycznia IGC pozostawiła prognozę światowej produkcji kukurydzy - 992 mln t. Zapasy końcowe mają wynieść 197 mln t (o 1 mln t mniej niż szacowano w styczniu).

W lutowym raporcie IGC po raz pierwszy przedstawiła wstępną prognozę światowych zbiorów pszenicy i kukurydzy w nadchodzącym sezonie 2015/16. Produkcja pszenicy ma być o 14 mln t (2 proc.) niższa wobec bieżącego sezonu i wynieść 705 mln t. Znacznie większej redukcji zbiorów analitycy IGC oczekują w przypadku kukurydzy. Globalny spadek produkcji ma wynieść aż 54 mln t (5 proc.) do 938 mln t!

Z kolei Komisja Europejska (KE) oczekuje spadku produkcji zbóż w UE-28 w nadchodzącym sezonie o 17,6 mln t (5,3 proc.), do 312,2 mln t. Zbiory pszenicy miękkiej mają być niższe o 4,5 proc. (142,6 mln t), kukurydzy o 7 proc. (do 68,9 mln t), żyta o 3,8 proc. (do 8,6 mln t), pszenżyta o 10,1 proc. (do 11,8 mln t).

W raporcie z 10 marca USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) obniżył prognozę globalnej produkcji zbóż w sezonie 2014/15 w stosunku do lutowego raportu o 0,7 mln t do nadal historycznie rekordowych 1 999,84 mln t. Zapasy końcowe mają spaść w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca o 5,71 mln t, do 416,77 mln t. W sezonie poprzednim produkcja światowa zbóż wyniosła 1 996,72 mln t, a dwa lata wcześniej 1 794,8 mln t.

W stosunku do raportu sprzed miesiąca nieznacznie obniżono prognozę globalnych zbiorów pszenicy z rekordowych 725,03 mln t do nadal rekordowych 724,76 mln t (716,14 mln t w sezonie 2013/14 i 658,54 mln t w 2012/13). Zapasy końcowe mają wynieść 197,71 mln t (wobec 197,85 mln t szacowanych w lutym i 187,46 mln t na koniec poprzedniego sezonu). USDA zmniejszyła prognozę zbiorów pszenicy w Brazylii z 6,3 mln t do 5,9 mln t, natomiast zwiększyła na Białorusi z 2,6 mln t do 2,9 mln t. Produkcja w Unii Europejskiej pozostała na niezmienionym poziomie 155,69 mln t, natomiast prognozowany eksport zwiększono o 0,5 mln t do 31,5 mln t. W obecnym sezonie UE po raz pierwszy będzie największym światowym eksporterem pszenicy!

O 1,63 mln t w stosunku do lutowego raportu zmniejszono prognozę światowej produkcji kukurydzy do 989,66 mln t (989,61 mln t w poprzednim sezonie i 868 mln t w 2002/13). Zapasy końcowe mają być mniejsze w stosunku do raportu z lutego o 4,36 mln t i wyniosą 185,28 mln t. Podniesiono prognozę zbiorów tego ziarna w Argentynie o 0,5 mln t, do 23,5 mln t, natomiast obniżono w RPA o 2 mln t, do 11,5 mln t.

OLEISTE

Redukcja oczekiwań produkcji globalnej oleistych w sezonie 2014/15 zaprezentowana w marcowym raporcie USDA była niewielka i nie zmieniła faktu, że obecny sezon jest absolutnie historycznie rekordowy pod względem globalnych zbiorów. W powoli kończącym się sezonie zbiory oleistych mają być wyższe o 27,89 mln t w stosunku do poprzedniego sezonu (o 5,5 proc.) i aż o 57,38 mln t wobec zbiorów w sezonie 2012/13 (wzrost o 11,9 proc.). Globalne zapasy oleistych na koniec obecnego sezonu mają wynieść 103,32 mln t (103,16 mln t szacowane w lutym i 80,54 mln t przed rokiem).

Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) pozostawił bez zmian szacunki światowej produkcji soi - wobec prognozy sprzed miesiąca - na poziomie 315,06 mln t. Nieznacznie podniesiono prognozę zapasów końcowych do 89,53 mln t (z 89,26 mln t).

O 0,09 mln t podniesiono prognozę rekordowej historycznie produkcji rzepaku na świecie do 71,33 mln t (71,18 mln t w poprzednim również rekordowym sezonie i 63,76 mln t w sezonie 2012/13). Wzrosły oczekiwania zbioru rzepaku w Australii o 0,11 mln t do 3,41 mln t i na Białorusi o 0,03 mln t do 0,73 mln t. Zmniejszono szacunki zbiorów w Kazachstanie o 0,06 mln t do 0,24 mln t.

Międzynarodowa Rada Zbożowa w pierwszej wstępnej prognozie na nadchodzący sezon oczekuje spadku globalnych zbiorów rzepaku do 68,9 mln t (z rekordowych w obecnym sezonie 71,6 mln t.) W Unii Europejskiej z powodu mniejszego areału zasiewów rzepaku ozimego i spodziewanego niższego plonowania produkcja ma spaść o prawie 10 proc., do 21,2 mln t. Podobnej wysokości zbiorów w 2015/16 oczekuje Komisja Europejska, wg jej danych rzepaku w UE-28 będzie aż o 12,1 proc. mniej (21,1 mln t).

Pszenica. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy wzrostowy (3-9 mies.), krótkoterminowy (do 3 mies.) wzrostowy. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Po dynamicznych wzrostach cen pszenicy w okresie trzecia dekada września-druga połowa grudnia ub.r. notowania przeszły w fazę korekty. Notowania pszenicy za oceanem nadal przebywają w krótkoterminowej korekcie spadkowej. Natomiast ceny pszenicy notowanej na giełdzie w Paryżu wzmocniły się, zmieniając trend krótkoterminowy ze spadkowego na wzrostowy.

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Podobnie jak w przypadku paryskiej pszenicy, na kukurydzy notowanej na Matif doszło do wyraźnego wzmocnienia notowań i odwrócenia krótkoterminowego trendu spadkowego na wzrostowy.

Oleiste. Rzepak - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Soja - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Canola - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Wśród oleistych przez ostatni miesiąc nie doszło do zmiany któregokolwiek trendu. Na uwagę zasługuje fakt mocnego zachowywania się notowań rzepaku, który kilkakrotnie wyznaczał nowy szczyt notowań w obecnej fali wzrostowej.

Zobacz więcej artykułów z wydania Farmera ---> Aktualny numer ----> Prenumerata