Mieszanki paszowe dla trzody chlewnej i kurcząt przeznaczonych do tuczu stanowiły 55 proc. całkowitej produkcji.

Już po raz drugi z rzędu w ubiegłym roku produkcja przemysłowa mieszanek paszowych na świecie przekroczyła granicę 1 mld ton. Pod koniec stycznia br. amerykański producent karmy dla zwierząt Alltech stwierdził, że na świecie w 144 krajach działa ponad 30 000 fabryk.

Według raportu produkcja globalna w około 31 600 zakładach wzrosła o 2,7 proc. w porównaniu z 2016 r. do 1,07 mld ton. W ciągu ostatnich pięciu lat produkcja wzrosła o 124 mln t lub 13 proc.

W 2017 r. światowa produkcja mieszanek paszowych dla trzody chlewnej wzrosła o 5,5 proc. do około 289 mln ton. Odpowiadało to około 27 proc. światowej produkcji mieszanek paszowych. Około 300 mln ton wyniosła produkcja paszy dla kurcząt brojlerów (wzrost o 3 proc. w ciągu roku). Podobnie, produkcja mieszanki paszowej dla krów mlecznych wzrosła o 3 proc. do 118 mln ton, czyli o jedną dziesiątą całkowitej produkcji. Natomiast produkcja paszy dla kur niosek i akwakultury wzrosła jedynie o 0,3 proc., podczas gdy o 1 proc. do około 75 mln ton spadła produkcja mieszanek dla bydła mięsnego.

Chiny były w u.br. największym producentem mieszanek paszowych na poziomie 187 mln ton wyprodukowanych w około 6000 zakładów. Jednak produkcja chińska spadła o 0,4 proc. w porównaniu do 2016 r., Głównie, dlatego, że popyt na mieszani paszowe dla bydła mlecznego i mięsnego był słabszy. Jednak mogło to zostać zrekompensowane w większości przez wzrost produkcji paszy dla świń o 11 proc. Na drugim miejscu i trzecim miejscu rankingu producentów znalazły się USA z 173 mln ton i Brazylia z 70 mln ton.

Rosja podskoczyła z siódmego na czwarte miejsce w rankingu światowych producentów mieszanek paszowych. Produkcja ich wzrosła o 19 proc. do prawie 38 mln ton. Powodem tego było dążenie do wyższego stopnia samowystarczalności i zastępowania importu , co w wielu rejonach Rosji doprowadziło do wzrostu populacji zwierząt i rosnącej produkcji mięsa.

Wzrosła również produkcja mieszanek paszowych w Indiach, o 9 proc. do 34 mln ton, ale ze względów kulturowych ograniczono się do wyższej produkcji paszy dla krów, drobiu i akwakultury.

Regionem wzrostu była również Afryka o ponadprzeciętnym wzroście produkcji wynoszącym prawie 30 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. W ubiegłym roku produkcja pasz dla bydła i drobiu wzrosła tam o około 10 proc.