Zwiększyć natomiast w stosunku do cen produktów roślinnych powinny się ceny inwentarza żywego.

Ceny dla konsumentów powinny rosnąć wolniej niż ceny osiągane przez producentów rolnych.

Wzrost dochodów ludności szczególnie we wschodzących gospodarkach spowoduje wzrost popytu na mięsa i ryby. To spowoduje wzrost popytu na zboża paszowe i wzrost ich cen w stosunku do zbóż konsumpcyjnych.

Globalny wzrost zapotrzebowania na żywność i pasze, przy rosnącej populacji ludzi zostanie zaspokojony przez wzrost wydajności. Spowodować ma to 80 proc. wzrost plonów.

Ze względu na większą dostępność żywności,  liczba osób niedożywionych na świecie ma zmniejszyć się z obecnie 800 mln do 650 mln w 2025 r..

Wzrost światowego handlu produktami rolnymi określony został na 1,8 proc. rocznie, przez najbliższe dziesięć lat, w porównaniu do 4,3 proc. w ciągu ostatnich dziesięciu lat.