Według raportu produkcja globalna wzrosła o 33,7 miliona ton lub o 3,1 proc. w porównaniu do 2017 roku, do nieco ponad 1,10 miliarda ton. Z tego 305 milionów ton lub 28 proc. stanowiły pasze dla kurcząt, których produkcja wzrosła o 3 proc. rok do roku. Z wyjątkiem Ameryki Łacińskiej produkcja wzrosła we wszystkich pozostałych regionach, przy czym najwyższy wzrost był w Afryce i wynosił 9 proc., chociaż wielkość wzrostu nie była zbyt wysoka i wyniosła 13,6 miliona ton.

Drugim najważniejszym produktem przemysłu paszowego w 2018 r. ponownie były mieszanki paszowe dla trzody chlewnej, których globalna produkcja wzrosła o ponad 1 proc. do 293 milionów ton. Podczas gdy zakłady w regionie Azji i Pacyfiku, w tym w Chinach, produkowały ich mniej, produkcja w Europie wzrosła o 3 proc. do 80 milionów ton w związku z większą produkcją w Hiszpanii i Rosji.

Ogólnoświatowa produkcja pasz dla bydła została wyraźnie zwiększyła się ze wzrostem o prawie 10 proc. do 213 milionów ton, przy czym produkcja w Ameryce Łacińskiej na bydła opasowego i w Turcji dla bydła mlecznego wzrosła powyżej średniej.

Ponadto udział pasz dla akwakultury uwzględniony w badaniu wzrósł o 4 proc. do 40,1 mln ton, a dla zwierząt domowych o 1 proc. do 26,6 mln ton.

Według danych Alltech, Chiny nadal prowadziły w rankingu wytwórców z produkcją mieszanek paszowych 187,9 miliona ton, która była tylko o 0,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na drugim miejscu w USA nastąpił wzrost o 2,4 proc. do 177,2 mln ton, a w trzeciej Brazylii, produkcja spadła o 17 proc. do 68,7 mln ton. Rosja po raz kolejny odnotowała ponadprzeciętny wzrost na poziomie 4,3 proc. do 37,6 mln t i znalazła się na czwartym miejscu.