Jak wskazują eksperci z FAO i OECD, w najnowszym raporcie ''Agricultural Outlook 2015-2024'', ceny mięsa na rynkach światowych powinny utrzymać się na poziomie niższym od obserwowanego w 2014 r. Niemniej wzrost konsumpcji mięsa na rynkach światowych będzie najprawdopodobniej wspierać utrzymanie się cen na korzystnym poziomie w stosunku do cen pasz.

Korzystne perspektywy powinny dotyczyć głównie sektora wieprzowiny i drobiu. Z kolei w ujęciu regionalnym to głównie Ameryka Północna i Południowa będzie napędzać wzrost produkcji. Taka sytuacja wynika z prognozowanej przez FAO intensyfikacji produkcji zbóż i pasz w tym regionie oraz zwiększeniu udziału białka w paszy dla zwierząt, co będzie z kolei wykorzystywane w budowaniu przewagi konkurencyjnej w produkcji mięsa.

Jak wskazują FAO i OECD światowa produkcja powinna w okresie 2015-2024 zwiększyć się o 51 mln t, czyli nieco powyżej wolumenu wzrostu odnotowanego w poprzedniej dekadzie. Kluczowe znaczenie dla rynku ma duże zwiększenie produkcji na rynkach rozwijających się, w tym głównie w Brazylii i Chinach, gdzie w ocenie ekspertów zostanie wytworzone 75 proc. z 51 mln t, dodatkowej produkcji mięsa.

W przypadku Brazylii wzrost produkcji będzie wspierany znacznym dostępem do konkurencyjnych cenowo pasz oraz wzrostem wydajności. Z kolei w Chinach głównym czynnikiem wzrostu będzie zwiększenie skali produkcji poprzez rozbudowę mniejszych ferm drobiu. 

Autorzy raportu podkreślają, że w kolejnej dekadzie produkcja mięsa drobiowego będzie napędzać wzrost na rynku mięsa ogółem. W rezultacie połowa dodatkowego wolumenu produkcji, który trafi na rynek w okresie 2015-2024, będzie dotyczyła mięsa drobiowego. Będzie to w dużej mierze generowane przez wzrost produkcji w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Ukrainie, Meksyku oraz Argentynie.

W odróżnieniu od mięsa drobiowego, dynamika wzrostu produkcji mięsa wieprzowego znacznie wyhamuje. Dla zilustrowania, w okresie 2015-2024 prognozowany jest 12-procentowy wzrost, wobec 19 proc. obserwowanych w poprzedniej dekadzie. Takie spowolnienie będzie szczególnie występowało na rynku chińskim, gdzie prowadzona polityka ochrony środowiska będzie ograniczała wzrost produkcji mięsa wieprzowego.

W przypadku rynku unijnego wzrost produkcji w analizowanym okresie będzie marginalny. Kluczowe znaczenie będzie miało zmniejszenie zapotrzebowania na import unijnej wieprzowiny ze strony chińskich kontrahentów, jak również prawdopodobne zmniejszenie sprzedaży do Rosji w dłuższym horyzoncie czasowym