Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego (FIBL) i Społeczeństwo Informacyjne Rynku Rolnego (Ami), Szwajcaria miała największą wartość konsumpcji produktów ekologicznych na mieszkańca na świecie, wynoszącą 288 euro (około 330 franków szwajcarskich).

Spośród krajów europejskich o największej wartości rynków produktów ekologicznych Szwajcaria z 2,4 mld euro (2,8 mld franków szwajcarskich) zajmuje czwarte miejsce, za Niemcami, Francją i Włochami,.

W 2017 r. w Europie było prawie 15 mln hektarów uprawiano ekologicznie. Wzrost od 2016 r. wyniósł 7,6 procent. Uprawa ekologiczna w 2017 r. zajmowała 2,9 proc. całkowitej powierzchni gruntów rolnych w Europie. Największe areał upraw ekologicznych miała Hiszpania z 2,1 mln hektarów i wyprzedzała Włochy i Francję.

W Europie w 2017 r. było prawie 400 tys. producentów ekologicznych. 71 000 przedsiębiorstw przetwarzało produkty ekologiczne, a ponad 5 300 importerów prowadziło działalność w sektorze ekologicznym w Europie.