Według prognoz szwedzkiego ministerstwa rolnictwa dochód netto szwedzkiego rolnictwa w bieżącym roku kalendarzowym w stosunku do 2017 roku spadł o 75 proc. do równowartości 234,5 mln euro. Byłaby to najniższa wartość od początku systematycznego gromadzenia wskaźników ekonomicznych w 1990 roku.

Według ministerstwa rolnictwa, wpływ na gwałtowne pogorszenie dochodów gospodarstw rolnych, miały bardzo słabe zbiory zbóż i niska jakość ziarna. Prognoza mówią o 3,2 mln ton zebranego przez szwedzkich rolników ziarna zbóż, czyli około 46 proc. mniej niż w ubiegłym roku.

Gospodarstwa z produkcją zwierzęcą nadal cierpią z powodu historycznie najgorszych zbiorów podstawowych pasz. W tym przypadku konieczny jest zakup kosztownej paszy lub zmniejszenie pogłowia zwierząt gospodarskich, co w nadchodzącym roku zmniejszy dochody hodowców.

Aby pomóc rolnikom dotkniętym suszą, szwedzki rząd przygotował pakiet pomocy w wysokości 117 mln euro (w przeliczeniu). Do 30 listopada wypłacono już pierwszą transzę w wysokości około 39 mln euro. Jednak według stowarzyszenia rolników szwedzkich (LRF),  pomoc nie umożliwi pokrycia strat poniesionych przez rolników.