Według urzędu rolnego Jordbruksverket, w Szwecji 30 czerwca 2018 r. utrzymywano 1,507 mln sztuk bydła. W porównaniu z poprzednim rokiem było ich o około 5000 sztuk więcej.

Urząd poinformował, też, że pogłowie krów mlecznych do 30 czerwca 2018 r. spadło do 319 400 zwierząt i wynosiło o 0,8 proc. mniej niż rok wcześniej.

W dniu bilansowym w 2018 r. w Szwecji było 3 747 gospodarstw utrzymujących bydło mleczne, czyli o około 150 mniej niż w 2017 r.  Od 2010 r. około 2100 gospodarstw mlecznych, a zatem nieco ponad jedna trzecia zaniechała produkcji mleka.

Jednak przeciętne pogłowie w pozostałych gospodarstwach mlecznych wzrosło w stosunku do 2017 r. Średnio producent mleka utrzymywał w 2017 r.  89 krów mlecznych, w porównaniu do prawie 92 w połowie br. Według oficjalnych statystyk od 2010 r. średnia obsada krów w gospodarstwie wzrosła o 30 krów mlecznych.