Pomimo znacznie wyższych cen mleka, stado krów mlecznych w Szwecji zmniejszyło się w ciągu ostatniego roku o 1 proc.

Według oficjalnych danych, w ciągu 17 lat - stado krów mlecznych zmniejszyło się o około jedną czwartą.

Z drugiej strony, w ciągu ostatnich kilku lat wzrosło pogłowie krów mamek. 31 grudnia 2017 r. było ich 198 896, czyli o 6 proc. więcej niż rok wcześniej i nawet o 30 proc. więcej niż w 2000 r.

Całkowita pogłowie bydła szwedzkiego w końcu 2017 r. wynosiło 1,449 mln zwierząt. W porównaniu z wartością odnotowaną w końcu 2016 roku było to o 0,8 proc. więcej.

W 2017 r. trwały zmiany strukturalne w hodowli bydła. W grudniu ub.r. w Szwecji było16 461 aktywnych hodowców bydła. Rok wcześniej ich liczba była o 400 lub o 2,3 proc. większa. Liczba producentów bydła mlecznego spadła w tym czasie o 5,8 proc. do 3 524.