Według niedawnego badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie szwedzkich firm spożywczych (Livsmedelsföretagen) powiedział 85 proc. uczestników, że żywność z własnego kraju jest „ważna” lub „bardzo ważna”.

W porównaniu z ostatnim badaniem z 2014 r. nastąpił wzrost o około 4 punkty procentowe, a w dłuższej perspektywie  padł nawet nowy rekord - poinformowało stowarzyszenie. Według magazynu specjalistycznego ATL wzrost zaufania konsumentów w Szwecji jest nie tylko skutkiem pomyślnie wdrożonej ustawy o dobrostanie zwierząt i intensywnej promocji przy pomocy krajowej marki żywności "Ze Szwecji". Jasne określenie znaczenia rolnictwa krajowego ułatwiło konsumentom dokonywanie świadomych wyborów dotyczących własnych produktów.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez stowarzyszenie pokazuje również, że w krajach skandynawskich produkty konwencjonalne wytwarzane lokalnie są bardziej popularne niż żywność ekologiczna pochodząca z zagranicy 72 proc. ankietowanych konsumentów w razie wątpliwości daje pierwszeństwo tradycyjnym szwedzkim produktom w stosunku do importowanej żywności ekologicznej.