Większe wykorzystanie tych technologii może pomóc państwom członkowskim osiągnąć lepszą efektywność kontroli związanych z WPR.

Komisarz Hogan powiedział, że miał okazję zobaczyć ogrom pracy wykonanej przez JRC w zakresie opracowywania technologii. Jest pewien, że istnieje ogromny potencjał dalszego rozwoju zarówno technologia i, co równie ważne, dostęp do tej technologii. Mamy już korzyści z technologii satelitarnej. Większe wykorzystanie jej zmniejszy uzależnienie od ilości pracy i czasochłonności związanych z  kontrolami na miejscu. Wykorzystanie technologii satelitarnej powoduje, że, oprócz lepszej wydajności farmy, istnieje możliwość znacznego zmniejszenia kontroli w gospodarstwie, co przyniesie korzyści rolnikom, jak również władzom regionalnym i krajowym. Zwiększenie inwestycji w wykorzystanie tej technologii jest sytuacją korzystną dla wszystkich zainteresowanych stron. Na podstawie tego, co widziałem wierzę, że możemy dokonać znaczących postępów w ciągu najbliższych trzech lat.