W okresie trzech pierwszych kwartałów wartość eksportu mierzonego w euro zwiększyła się o ponad 14 proc. w relacji rocznej. Rósł także popyt wewnętrzny – szacuje się iż w 2011 r. spożycie mleka na osobę przyrosło o około 0, 5 proc. w relacji rocznej.

To przyczyniło się do utrzymania wysokich cen zbytu i w efekcie spowodowało, że wartość sprzedanych przetworów mleczarskich w okresie styczeń-wrzesień 2011 r. była o 3,7 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 17,3 mld złotych.

Same wyniki ekonomiczne sektora mleczarskiego (wskaźniki rentowności i płynności) uległy niewielkiemu pogorszeniu w trzech pierwszych kwartałach br., co przede wszystkim wiąże się ze wzrostem kosztów, zwłaszcza surowcowych.

Według danych GUS ceny skupu mleka w analizowanym okresie zwiększyły się średnio o 16 proc. względem 2010 roku.

Według analityków BGŻ na wskaźnikach finansowych krajowych przetwórców mleka w przyszłym roku negatywnie może odbić się spodziewane spowolnienie gospodarcze w Polsce. Niemniej, pomimo oczekiwanych przez nas spadków cen zbytu, prawdopodobnie pozostaną one na wyższych poziomach niż w latach 2008-2009.