Podobnie jak przed rokiem ceny wieprzowiny w Unii zamiast sezonowo spadać na jesieni -rosły, osiągając rekordowy poziom.

Jak informuje FAMMU/FAPA - kształtowały się one na poziomie najwyższym od 2008 roku. We wrześniu br. średnia cena referencyjna wieprzowiny (kl. E) dla całej Unii wynosiła 189,69 EUR za 100 kg, tj. była o 6,7 proc. wyższa niż w sierpniu br.

Jednocześnie przewyższała średnią cenę z września 2011 roku aż o 22,5 proc. W Polsce we wrześniu br. średnia cena referencyjna wieprzowiny była jedną z wyższych w UE. Wynosiła ona 191,32 EUR za 100 kg, i była o około 1 proc. wyższa od średniej ceny dla całej Wspólnoty.

Cena w Polsce była także o 11,4 proc. wyższa od średniej ceny wieprzowiny w Danii, ale jednocześnie o 1,8 proc. niższa od średniej ceny tego gatunku mięsa w Niemczech.

W ciągu miesiąca największy wzrost ceny referencyjnej wieprzowiny odnotowano w Słowenii (+10,6 proc.), Francji (+10,2 proc.), Czechach (+9,3 proc.), Rumunii (+9,3 proc.), Austrii (+9,2 proc.), Holandii (+9,0 proc.), Belgii (+8,7 proc.), na Słowacji (+8,5 proc.), Łotwie (+8,5 proc.), w Luksemburgu (+8,4 proc.), Niemczech (+7,6 proc.), na Cyprze (+6,9 proc.) oraz Litwie (6,7 proc.).

Spadek ceny referencyjnej wieprzowiny zanotowano jedynie w Wielkiej Brytanii (-0,1 proc.) oraz Szwecji (- 1,4 proc.). W drugiej połowie października br. średnia cena referencyjna wieprzowiny wykazywała lekką tendencję spadkową.