W minionym tygodniu większość kontraktów na zboża na światowych giełdach potaniała. Patrząc na wykresy kontynuacyjne, wydaje się, że charakter zniżek jest korekcyjny (poprzednie 2 tyg. wzrostowe ponadto przy zamianie serii marcowych na majowe dodatkowy wzrost wynikający z wyższych notowań serii majowych ). Jednak rozpatrując notowania poszczególnych serii sytuacja nie jest już tak czytelna. Seria majowa kontraktu na pszenicę na giełdzie w Paryżu w piątek wyznaczyła nowy dołek notowań, a czerwcowy kontrakt na kukurydzę dość wyraźnie zbliżył się do minimum z końca lutego br.

Lepiej wygląda sytuacja na zbożach na giełdzie w Chicago. Kukurydza nawet jako jedyna w ujęciu tygodniowym podrożała o 0,5 proc. Stosunkowo lepsze zachowanie się notowań amerykańskiej kukurydzy należy wiązać z silnym wzrostem cen ropy w ostatnim czasie (ok. 40 proc. kukurydzy w USA przerabiane jest na bioetanol).

Przez ostatni tydzień notowania pszenicy na MATIF spadły o 1,8 proc., a kukurydzy o 0,8 proc. Cena pszenicy na giełdzie w Chicago spadła o 2,7 proc., w kukurydzy wzrosła o 0,5 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena spadła o 0,98 proc. (152,00 euro/t- 649 zł/t).
Wykres 1


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,11 proc. (170,12 USD/t- 644 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena spadła o 0,81 proc. (152,25 euro/t- 650 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 0,41 proc. (144,48 USD/t- 547 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10