Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek potaniała o 0,7 proc. i kosztowała 188,50 euro/t (839 zł/t) i jest o 11,2 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 0,1 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 168,25 euro/t (749 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 3,7 proc. W ujęciu tygodniowym notowania wzrosły o 1,1 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym w potaniała o 1,2 proc. i kosztowała 196,12 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 9,9 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 1,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 2,1 proc. i wyniosła 143,70 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 13,9 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 5,1 proc. Amerykańska kukurydza jest najdroższa od 13 marca br.

W piątek USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2020/21 mają wynieść rekordowe 770,49 mln t (wzrost o 4,46 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca i będą wyższe o 6,47 mln t wobec poprzedniego sezonu). Zapasy końcowe w sezonie 2020/21 prognozowane są na poziomie 319,37 mln t- o 19,59 mln t wyższym niż w poprzednim sezonie.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów znaczny spadek zbiorów w obecnym sezonie- wobec poprzedniego sezonu- oczekiwany jest w Unii Europejskiej (wraz z Wielką Brytanią)- o 18,79 mln t do 136,15 mln t (aż o 12,1 proc.), w USA spadek ma wynieść 2,25 mln t do 50,01 mln t, na Ukrainie- o 2,17 mln t do 27,0 mln t i w Argentynie o 0,25 mln t do 19,5 mln t. Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Rosji o 4,39 mln t do 78,0 mln t, w Kazachstanie o 1,05 mln t do 12,5 mln t, w Kanadzie o 3,65 mln t do 36,0 mln t i w Australii o 13,3 mln t do 28,5 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory pszenicy miękkiej mają być we Francji- 29,7 mln t (o 9,9 mln t mniej niż przed rokiem), w Niemczech- 20,1 mln t (o 2,8 mln t mniej w porównaniu z poprzednim sezonem) i w Polsce- 11,8 mln t (o 0,8 mln t więcej niż przed rokiem).

Według wrześniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1162,38 mln t (spadek o 8,65 mln wobec sierpniowej prognozy i będą o 49,54 mln t wyższe niż w poprzednim sezonie). Zapasy na koniec obecnego sezonu mają spaść o 2,36 mln t do 306,79 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji wobec poprzedniego sezonu o 32,57 mln t do 388,08 mln t (przez miesiąc prognoza produkcji spadła o 9,62 mln t), w Brazylii wzrost ma wynieść 8 mln t do 110,0 mln t, na Ukrainie 2,61 mln t do 38,5 mln t i w Unii Europejskiej o 0,37 mln t do 66,3 mln t. Wśród ważniejszych światowych producentów i eksporterów jedynie w Argentynie produkcja kukurydzy ma się utrzymać na niezmienionym poziomie- 50,0 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory kukurydzy mają być w Rumunii- 15,2 mln t (o 2,1 mln t mniej niż przed rokiem), we Francji- 14,1 mln t (o 1,1 mln t więcej w porównaniu z poprzednim sezonem) i na Węgrzech- 8,5 mln t (o 0,2 mln t więcej niż przed rokiem). W Polsce prognozowana produkcja ma wynieść 4,1 mln t- o 0,4 mln t więcej niż w poprzednim sezonie.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,66 proc. (188,50 euro/t- 839 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,16 proc. (196,12 USD/t- 736 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,15 proc. (168,25 euro/t- 749 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 2,08 proc. (143,70 USD/t- 539 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10