Wczorajsze bardzo słabe dane o tygodniowych zamówieniach eksportowych, szczególnie amerykańskiej pszenicy odcisnęły piętno na giełdowych notowaniach. Podrożała jedynie kukurydza na paryskiej giełdzie. Co ciekawe, na 13 ostatnich sesji (od 6 grudnia br.) tylko jedna zakończyła się spadkiem ceny. Dzienne wzrosty z reguły nie przekraczały 0,2 proc. (aż osiem razy), a w tym czasie cena wzrosła zaledwie 2,6 proc. Wystarczyło to jednak do wyznaczenia nowego szczytu notowań w obecnej fali wzrostowej (najwyższa cena od 31 października br.).

Tygodniowe zamówienia eksportowe na amerykańska pszenicę wyniosły zaledwie 297,8 tys. t i były poniżej dolnej granicy oczekiwań rynku (350 tys. t- 700 tys. t). Zamówienia eksportowe kukurydzy mieściły się w przedziale oczekiwań bliżej górnej granicy (0,7 mln t- 1,55 mln t) i wyniosły 1,251 mln t.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,45 proc. (167,25 euro/t- 737 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,63 proc. (145,87 USD/t- 616 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,15 proc. (167,00 euro/t- 736 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena nie zmieniła się (136,71 USD/t- 577 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10