Do finansowania zostało wybranych 130 programów.

Na zwalczanie gruźlicy przewidziano około 62 mln euro, na BSE około 12 mln euro, wściekliznę 26 mln euro, salmonellozę około 17 mln euro, brucelozę bydła około 10 mln euro, klasyczny pomór świń 2,5 mln euro i ptasią grypę 2 mln euro.

W porównaniu do 2015 r. o 7 mln euro zwiększona została kwota przeznaczona na zwalczanie ASF w czterech krajach, gdzie choroba wystąpiła w 2013 r.

Współfinansowanie przez UE programów eliminacji chorób zwierzęcych o odzwierzęcych spowodowało zmniejszenie liczby przypadków chorób u zwierząt i przypadków chorób odzwierzęcych u ludzi.

W przypadku salmonellozy liczba 151 292 przypadków w 2007 r. została w 2014 r. zredukowana do 80 667.  Podobne wynik osiągnięto w przypadku brucelozy i innych chorób odzwierzęcych.