Według szacunków Strategie Grains (SG), areał pszenicy miękkiej na zbiór w 2017 r. w Unii Europejskiej wyniesie 24,3 mln ha, czyli nieznacznie tylko więcej w porównaniu z 2016 r. w którym obsiano powierzchnię 24,2 mln ha.

W swoim comiesięcznym raporcie SG oszacowało powierzchnię upraw jęczmienia w Unii w 2017 roku w tej samej wysokości co w bieżącym roku, tj. na 12,4 mln ha. Dla kukurydzy także areał ma być taki, jak 2016 r i wynosić 8,8 mln ha.

Areał pszenicy twardej oceniono na 2,7 mln ha, tj. o 7 proc. mniej niż przed rokiem i o 6 proc. poniżej oszacowań z poprzedniego miesiąca, poinformowała FAMMU/FAPA za Reuters