Z analizowanych kategorii zbóż, najbardziej wzrosnąć ma produkcja zbóż paszowych (w tym głównie kukurydzy), bo o 15 proc, a stosunkowo najwolniej produkcja pszenicy (o 12 proc.).

Tak jak w przeszłości, wzrost produkcji będzie wynikał w głównej mierze ze zwiększania się przeciętnych plonów. W przypadku pszenicy oczekuje się 2-procentowego zwiększenia areału i 10-procentowego zwiększenia plonów. Z kolei w przypadku zbóż paszowych powierzchnia uprawy ma zwiększyć się w stosunkowo dużym stopniu, bo o 5 proc., podczas gdy wzrost plonów prognozowany jest na 10 proc.

Jeśli chodzi o pszenicę, to jej światowa produkcja w 2024 r. prognozowana jest na 787 mln t wobec 700 mln t przeciętnie w latach 2012-14. W ujęciu bezwzględnym najbardziej wzrosnąć ma produkcja w Indiach, bo o 15 mln t. Duże wzrosty mają być również udziałem Rosji (13 mln t), Chin (8 mln t) oraz Argentyny i UE (po 7 mln t). Wśród dużych producentów, w ujęciu procentowym najszybciej wielkość zbiorów ma zwiększać się w Indiach i Rosji. W perspektywie prognozy UE pozostanie największym na świecie producentem pszenicy, ale jej udział nieznacznie zmaleje z 20,6 proc. światowej produkcji w latach 2012-14 do 19,2 proc. w roku 2024, kiedy unijna produkcja ma wynieść 151 mln t wobec 144 mln t średnio w okresie bazowym. Warto jednak zauważyć, że produkcja w UE w 2014 r. była bardzo wysoka (154 mln t), co zafałszowuje nieco wyniki takiego porównania.

W odniesieniu do zbóż paszowych, FAO i OECD prognozują, że ich produkcja w 2024 r. na świecie wyniesie 1449 mln t wobec 1255 mln t przeciętnie w okresie bazowym. W ich przypadku inne będą bieguny wzrostu. Aż o 51 mln t zwiększy się produkcja w Stanach Zjednoczonych, a o 37 mln t w Chinach – obydwa te kraje odpowiadają za 45 proc. zwiększenia światowej produkcji. W przypadku UE produkcja zbóż paszowych w 2024 r. według FAO-OECD wyniesie 170 mln t i będzie o 12 mln t (8 proc.) większa niż w latach 2012-14. Udział UE w światowej produkcji obniży się z 12,6 proc. do 11,7 proc. w 2024 r.