Według wspólnoty interesów niemieckich hodowców świń (ISN), w 39. tygodniu 2018 r. na rynkach świń rzeźnych w UE spadły ceny na prawie wszystkich najważniejszych rynkach.

Trwa sezonowy wzrost podaży trzody chlewnej. Jednak według różnych uczestników rynku samo to nie stanowi decydującej przyczyny ostatnich spadków cen. Zwłaszcza wiodące niemieckie ubojnie skorzystały z obecnej sytuacji i ograniczyły swoją produkcję, aby zwiększyć presję i poprawić swoje obecne marże, które przynoszą straty.

Najwyższa cena skupu świń rzeźnych była we Włoszech 1,911  euro/kg, poprzednio 1,882 euro/kg. Najniższa zaś w Holandii 1,270 euro/ kg, poprzednio 1,290 euro/kg.

Na najważniejszych rynkach świń rzeźnych w UE, średnie ceny skupu w 39. tygodniu 2018 r. kształtowały się następująco: we Francji 1,440 euro/kg, poprzednio 1,495 euro/kg, w Niemczech 1,346 euro/kg, poprzednio 1,386 euro/kg, euro/kg, w Danii 1,286 euro/kg, poprzednio 1,313 euro/kg, w Hiszpanii 1,556 euro/kg poprzednio 1,594 euro/kg.