Niespójny rozwój kwotowań rzeźni w różnych krajach UE prowadzi do zmian w europejskiej strukturze cenowej pięciu największych państw członkowskich UE.

Najwyższa cena skupu była we Włoszech 1,857 euro/kg, poprzednio 1,854 euro/kg najniższa w Belgii 1,310 euro/kg, poprzednio 1,347 euro/kg.

Wśród najważniejszych producentów świń rzeźnych średnie ceny skupu w 12. tygodniu 2018 r. kształtowały się następująco: w Hiszpanii 1,538 euro/kg, poprzednio tyle samo, we Francji 1,439 euro/kg poprzednio 1,438 euro/kg, w Danii 1,382 euro /kg poprzednio tyle samo, w Niemczech 1,396 euro/kg, poprzednio 1,436 euro/kg i Holandii 1,331 euro/kg, poprzednio 1,361 euro/kg.