Duża podaż świń rzeźnych jest równoważona rosnącym popytem ze strony rzeźni. Wydają się one być zadowolone z aktualnej ceny zakupu surowca.

Najwyższa cena skupu świń rzeźnych była we Włoszech 1,823  euro/kg, poprzednio 1,841 euro/kg. Najniższa zaś w Belgii 1,161 euro/ kg, poprzednio 1,149 euro/kg.

Na najważniejszych rynkach świń rzeźnych w UE, średnie ceny skupu w 43. tygodniu 2018 r. kształtowały się następująco: we Francji 1,388 euro/kg, poprzednio 1,389 euro/kg, w Niemczech 1,306 euro/kg, poprzednio tyle samo, euro/kg, w Danii 1,259 euro/kg, poprzednio tyle samo, w Hiszpanii 1,437 euro/kg poprzednio 1,478 euro/kg, w Holandii 1,230 euro/kg poprzednio tyle samo.