Przyczyną stabilizacji rynkowej była przede wszystkim sytuacja podażowa na rynku świń rzeźnych. Podaż świń rzeźnych była poniżej średniej, ale zaspokajała popyt rzeźni. Jak wynika z raportów obserwatorów rynku z wielu krajów, na rynku mięsa wieprzowego wciąż jest możliwa poprawa sytuacji.

Najwyższa cena skupu była we Włoszech 1,706 euro/kg, poprzednio 1,762 euro/kg. Najniższa zaś w Belgii 1,285 euro/kg, poprzednio 1,297, euro/kg.

Na najważniejszych rynkach świń rzeźnych w UE, średnie ceny skupu w 16. tygodniu 2018 r. kształtowały się następująco: w Hiszpanii 1,538 euro/kg, poprzednio tyle samo, we Francji 1,394 euro/kg poprzednio 1,395 euro/kg, w Danii 1,432 euro/kg poprzednio tyle samo, w Niemczech 1,396 euro/kg, poprzednio tyle samo i Holandii 1,300 euro/kg, poprzednio tyle samo.