Europejski rynek świń rzeźnych jest w bieżącym tygodniu stabilny. Rynki są zrównoważone, a prawie wszystkie ceny pozostają na niezmienionym poziomie.

Najwyższa cena skupu była we Włoszech 1,806 euro/kg, poprzednio 1,857 euro/kg. Najniższa zaś w Belgii 1,310 euro/kg, poprzednio tyle samo.

Wśród najważniejszych producentów świń rzeźnych średnie ceny skupu w 14. tygodniu 2018 r. kształtowały się następująco: w Hiszpanii 1,538 euro/kg, poprzednio tyle samo, we Francji 1,400 euro/kg poprzednio 1,411 euro/kg, w Danii 1,432 euro/kg poprzednio tyle samo, w Niemczech 1,396 euro/kg, poprzednio tyle samo i Holandii 1,331 euro/kg, poprzednio tyle samo.