Zgodnie z raportami od uczestników rynku z różnych krajów, stosunek  podaży do popytu jest zrównoważony.

Najwyższa cena skupu była we Włoszech 1,635 euro/kg, poprzednio 1,667 euro/kg. Najniższa zaś w Holandii 1,270 euro/kg, poprzednio 1,300 euro/kg. 

Na najważniejszych rykach świń rzeźnych w UE, średnie ceny skupu w 18. tygodniu 2018 r. kształtowały się następująco: w Hiszpanii 1,538 euro/kg, poprzednio tyle samo, we Francji 1,380 euro/kg poprzednio 1,379 euro/kg, w Danii 1,431 euro/kg poprzednio 1,432 euro/kg, a w Niemczech 1,366 euro/kg poprzednio tyle samo.