Zoptymalizowane mają być procedury ratowania zwierząt w sytuacjach awaryjnych. Planuje się również, że statki do transportu zwierząt będą przechodzić w przyszłości osobny proces zatwierdzania. KE chce również, aby państwa członkowskie częściej kontrolowały statki do przewozu zwierząt.

 

 

Lepsza kontrola

Ponadto Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) ma utworzyć specjalną europejską bazę danych dotyczącą transportu zwierząt.

Może to zapewnić kompleksową rejestrację wszystkich odpowiednich inspekcji. Ma to na celu umożliwienie krajom UE szybkiego dostępu do wszystkich istotnych informacji w przypadku dalszych kontroli.

Nowe przepisy obejmują akt delegowany w sprawie inspekcji statków i kontroli w punktach wyjścia. Kolejną częścią pakietu jest akt wykonawczy w sprawie rejestrowania, przechowywania i rozpowszechniania zapisów z kontroli urzędowych.

Jeśli Parlament Europejski lub Rada nie zawetują aktu delegowanego, oba teksty prawne wejdą w życie do maja.

Obecne praktyki są niedopuszczalne

Odpowiedzialna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides określiła planowane przepisy, jako konieczne. Dobrostan zwierząt jest priorytetem i kluczowym elementem strategii od pola do stołu.

Ważnym aspektem jest tutaj bezpieczeństwo transportu morskiego. Ponadto wiele niedawnych incydentów wyraźnie pokazało, że niektóre z obecnych praktyk transportowych są nie do przyjęcia.