Typowa gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) była powodem zamknięcia rynku japońskiego dla unijnej wołowiny. Komisarz Phil Hogan potwierdza, że od 2005 r. problem ten jest już praktycznie wyeliminowany z europejskich stad bydła. 

Dlatego komisarz był przekonany, że pozostałe różnice zdań z Japonią zostaną wkrótce wyjaśnione. Z drugiej strony komisarz Hogan z zadowoleniem przyjął fakt, że Japonia zniosła już ograniczenia w dziewięciu krajach UE, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Irlandii.

Z drugiej strony jest nadal wiele państw jest nadal dotkniętych ograniczeniami, w tym takie jak Niemcy i Hiszpania. Komisarz chce także usunięcia częściowych ograniczeń dotyczące wieprzowiny z UE.

Komisarz Hogan pochwalił  też wyniki umowy o wolnym handlu między UE a Japonią (JEFTA). Trwa praca również nad rozszerzeniem dostępu do rynku dla obu stron i zwiększeniem liczby wzajemnie uznanych chronionych nazw pochodzenia.