Łączna powierzchnia upraw w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii będzie w bieżącym roku o około 3,6 proc. większa i wyniesie 572,5 tys. ha. Z wielkości tej wyłączone są uprawy ziemniaków skrobiowych i sadzeniaków.

Powierzchnia uprawy ziemniaka będzie także o 7,2 proc. większa wobec średniej wielkości z ostatnich pięciu lat. Wstępna prognoza wolumenu zbiorów dla wspomnianych pięciu krajów w roku 2017 to ok. 27 mln t i będzie o nawet 5 proc. większa niż w roku poprzednim, informuje FAMMU/FAPA za Oil World.

Wzrost areału upraw przekłada się na większe przetwórstwo ziemniaka. Belgapom poinformował, że w roku 2016 do belgijskiego przetwórstwa skierowano w sumie 4,4 mln t ziemniaków. Tym samym była to rekordowa ilość, niespotykana od ostatnich lat. Dla porównania w roku 2015 Belgia przetworzyła 3,97 mln t ziemniaków – o 11 proc. mniej niż w omawianym roku poprzednim.

Zdecydowanie najważniejszym wśród belgijskich przetworów ziemniaczanych są mrożone frytki z ubiegłorocznym wynikiem 1,68 mln t. To wzrost przetwórstwa o ponad 14 proc. wobec roku 2015. Ponad 234,7 tys. t stanowiła produkcja schłodzonych frytek, a 468,5 tys. t to przetwory ziemniaczane w postaci między innymi chipsów, płatków ziemniaczanych czy sproszkowanych produktów.