Średnie podwyżki cen świń rzeźnych w tym tygodniu wynoszą od 1,9 eurocenta/kg w Holandii do 3,1 eurocenta/kg w Austrii. Umiarkowany wzrost cen nastąpił w Danii i Belgii.

Po raz trzeci z rzędu ceny świń rzeźnych wśród największych producentów najwyższe są w Danii. Na drugi miejscu są Niemcy, gdzie ceny wzrosły ze względu na duży popyt związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Kolejne miejsca pod względem wysokości cen zajmują: Hiszpania, Francja i Irlandia.

Hiszpania tradycyjnie o tej porze roku gości mniej turystów, co przekłada się na zmniejszone spożycie wieprzowiny.

W Wielkiej Brytanii ceny świń rzeźnych spadły, co częściowo zrekompensowane zostało zmianą kursów walut.

Zapasy magazynowe mrożonej wieprzowiny w całej UE są na niskim poziomie.